Vejledning til Dagtilbudsloven

Hvad ved du egentlig om dagtilbudsloven? Det kan være rigtig godt at kende lidt til muligheder og rettigheder, hvis man pludselig har brug for det. Denne artikel stiller skarpt på lovgivningen på området. Formålet er, at du snart har en viden om, hvilke rettigheder du kan have ift. dagtilbudsloven. Vi starter med det vigtigste, nemlig formålet med dagtilbudsloven. Det kan hurtigt give dig en forståelse af, hvorfor den er så vigtig at vide noget om.

Formål med dagtilbudsloven

Når man skal kigge på dagtilbudsloven, er det selvsagt også vigtigt at kende intentionerne og formålet. Faktisk siger loven ikke noget om intentionerne, men derfor er det ret nemt at forstå formålet med dagtilbudsloven. Det handler i princippet om, at alle børn op til 18 år skal have de rette tilbud og muligheder.

Dagtilbud er en stor del af læringen og opdragelsen i Danmark. Børn bruer rigtig mange timer i deres dagtilbud, og mange undersøgelser viser den positive effekt. Derfor er dagtilbudsloven også enormt vigtig, fordi den vedrører så mange mennesker.

Dagtilbudslovens formål er at give flere mennesker fleksibilitet og muligheder for at træffe gode valg. Det lyder banalt, men det giver en enorm frihed og ro hos mange familier. Det gælder eksempelvis også familier med udsatte børn. Her er loven måske endnu vigtigere, fordi den kan være med til at give en tryg hverdag i dagtilbudene.

For børnefamilier

For børnefamilier har dagtilbudsloven den effekt, at der er flere valg. Det er samtidig en aftale, som har til formål at give familierne større gennemsigtighed, når de skal træffe disse valg. Dagtilbudsloven giver nemlig mulighed for, at man selv kan vælge sine tilbud. Det betyder eksempelvis, at man kan flytte sit barn til et andet dagtilbud, hvis man vurderer, at det er bedst.

Nogle børnefamilier får familieforøgelsen, når der er helt ro på. Man er måske en kernefamilie med gode jobs og masser af støtte fra bedsteforældre. Det er en stor fordel, og det er noget, som gør tilværelsen nemmere. Andre står ikke i samme situation, hvorfor dagtilbudsloven kan være endnu vigtigere for dem.

De har måske fået børn lidt for tidligt eller ubelejligt. Det kan også tænkes, der er sket nogle uforudsete ting, som de pludselig har måttet forholde sig til. Det kan også tænkes, at man ikke har støtten fra familie eller venner. Her er det bare helt afgørende, at man har en lovgivning, man føler sig tryg ved.

Læring og trivsel med dagtilbudsloven

Hvis man er i tvivl om intentionerne med dagtilbudsloven, så er det vigtigt at forstå, at læring og trivsel er afgørende. De politiske partier har nemlig indført denne lov for at sikre først og fremmest mulighed for trivsel og social samvær mellem børn og unge. Det er helt afgørende, at disse tilbud er til stede, og de giver samtidig mulighed for anderledes læring.

Det kan eksempelvis være på det kreative aspekt, hvor dagtilbudene sommetider udfolder sig. I skolen er der også kreativitet, men den er måske ofte lidt mere indrammet. Man skal lære nogle bestemte ting, og man har en bestemt tidshorisont. Dagtilbudsloven giver mulighed for, at dagtilbudene kan tilrettelægge aktiviteter, som også fremmer kreativiteten. Det er noget, som er vigtigt for mange børn og unge.

Felskbilitet

Dagtilbudsloven giver større fleksibilitet. Det er et lidt fluffy ord, som dog i praksis har enorm betydning, hvis det realiseres. Det betyder dog ikke, at der er stor forskel i den grundlæggende tankegang, som tilbudene har. Dagtilbudsloven er nemlig indbefattet af nogle pædagogiske mål og læringssæt, som er fælles og skal være fælles alle steder.

De pædagogiske mål kan naturligvis bøjes ud fra den konkrete situation, men der er alligevel en række fællestræk. Det handler naturligvis om, hvordan læringen skal foregå, og hvordan man lader kreativitet udfolde sig. Det holder dog også om, hvordan man sætter rammer for børn og unge.

Børnekonventionen fra 1991

Danmark er forpligtet af at opfylde de krav, som Børnekonventionen fastslog i 1991. Det er en konvention, som er lavet af FN for at sikre barnets rettigheder. Dagtilbudsloven tager ikke udelukkende udgangspunkt heri, men den er naturligvis inspireret af nogle af dele.

Børnekonventionen handler om at beskytte børn verden over, og den stiller nogle krav til, hvordan man så lever op til det. Det handler om alt fra hverdagen til børn i krig. Som udgangspunkt er aftalens kernepunkt, at ALLE børn har ret til samme beskyttelse og behandling. Det gælder altså fuldkommen uanset religion, hudfarve, køn eller andre parametre.

Da stort set alle verdens lande er med i FN, nærmere betegnet 193, så har stort set alle lande altså også underskrevet denne konvention. Det gælder på nær tre lande, som ikke er en del af denne konvention. Det er dog vigtigt at forstå, at ikke alle har mulighed for at overholde konventionen, selvom de har ønsket om det. Nogle lande er simpelthen for fattige til at have muligheder.

Sådan er det dog ikke i Danmark, og det er blandt andet derfor, politikkerne har lavet en forlænget aftale i form af dagtilbudsloven. Her bliver det langt mere konkret efter danske forhold, hvilket selvfølgelig også gør kravene højere. Det giver dog også troen på, at det er muligt at rykke sig i den rigtige retning hele tiden.

For alle børn

Når man taler om dagtilbudsloven, så taler man om rettigheder for alle børn. Det er meget vigtigt at forstå, at forældre med hæje indkomster selvfølgelig også har krav på selv at betale for børnenes tilbud. Det kan være i privatskoler, hvor der også tilbydes private SFO’er. Dagtilbudsloven giver bare muligheden for noget andet.

Den giver nemlig muligheden for, at der ikke gøres forskel på folk, nærmere betegnet børn. Det er helt afgørende, at børn ikke mærker, at der gøres forskel, selvom der naturligvis er forskel på baggrunde. Man skal altså have præcis de samme muligheder i dagtilbud, uanset hvor man kommer fra. Det gælder både geogratisk men så sandelig også uddannelsesmæssigt, hvor der naturligvis også er store forskelle. Det forsøge dagtilbudsloven at udligne.