Psykolog Aarhus med fokus på den gode behandling

Som psykolog Aarhus tilbyder vi en række behandlinger, som har fokus på at behandle psykiske problemer og lidelser. En ny tendens inden for branchen er at der er kommet øget opmærksom på psykolog behandling af kroniske smerter frem for farmakologiske behandlinger af smerter. Psykolog aarhus har med deres mange års erfaring og specialeområder stor indvirkning på den individuelles ve og velfærd. I denne artikel vil vi fortælle lidt mere om, hvordan psykologer i stigende grad anvendes i forbindelse med behandling af smerter som ikke udelukkende skyldes noget psykisk.

Forskel på psykiater og psykolog aarhus

Psykolog Aarhus anvender ikke medicin, men fokuserer på terapi og terapiforløb, der skal hjælpe dig gennem psykiske udfordringer.  Det er hovedforskellen på en psykiater og en psykolog.

Psykolog Aarhus tilbyder forskellige former for terapi, som de har specialiseret sig inden for. DU kommer således i den terapi form der passer bedst til dig og dine udfordringer. Der tilbydes også terapi gruppe forløb til børn og unge, samt fagkurser til fagpersoner, der beskæftiger sig med familier.

Individuel terapi hos psykolog aarhus

For enkelt personer, der er voksne, tilbydes der individuelt terapi, som kan tage afsæt i mange forskellige ting.  Det kan være årsager som depressioner, symptomer på stress, livskrise ved skilsmisse eller sorg, usikkerhed på egen identitet eller fastlåste adfærdsmønstre. Det kan dog også være i forbindelse med kroniske smerter, hvor individuel terapi hos psykolog aarhus kan være en del af løsningen. I de tilfælde er det kognitiv adfærdsterapi. Det kan være der er en anerkendelse af, at de kroniske smerter ikke kan afhjælpes og at et kirurgisk indgreb ikke vil være vejen frem. I disse tilfælde kan der evt. overgås til fokus på individuel terapi i form af kognitiv adfærdsterapi, som for nogle kan være med til at gøre en enormt stor forskel.

Fokus på kognitiv adfærdsterapi hos psykolog aarhus

Psykolog aarhus har en stor faglighed og erfaring med blandt andet individuel terapi. Formålet med terapien kan i forbindelse med smerter have to formål. Psykolog aarhus kan prøve at helbrede smerterne gennem individuel terapi med fokus på placebo effekten. Eller indivuel terapi hos psykolog aarhus kan hjælpe den ramte med at leve med smerterne og bedre kunne overskue det psykisk. At leve med smerter hver dag uden der er en kur for det, kan nemlig være hårdt psykisk.

Lidt om kroniske smerter

Kroniske smerter er blevet anerkendt som en folkesygdom, og det skønnes at op mod 20% af den danske befolkning lider af kroniske smerter. Kroniske smerter har den opbygning at de ofte er en sammenblanding af neurofysiologiske og psykologiske aspekter spiller sammen. Derfor kan psykolog aarhus være med til at gøre livet lidt lettere, for dem, der er ramt af kroniske smerter.

Se mere om den nye forskning på dp.dk.