Brug for midlertidig hjælp til fakturering? Lej en regnskabschef

Står du i perioden mellem ophør af én regnskabschefs fratrædelse og en ny chefs tiltrædelse, har du behov for interim management, så alle opgaver i forhold til rapportering, bogføring, debitor- og kreditorstyring samt fakturering bliver udført i din virksomhed. Lej en regnskabschef her, hvis du ønsker en konsulent midlertidigt ansat med store og små opgaver.

Hvorfor vælge interim konsulent over vikar?

Interim konsulenter inden for regnskab adskiller sig fra de klassiske vikarer ved, at da vikarer ikke har et fast job, kan de fra snart sagt den ene dag til anden finde arbejdsplads i en anden virksomhed end din. Det kan så give op til flere udskiftninger i din virksomhed, hvis du vælger at gå til de traditionelle vikarbureauer. Her er konsulenter anderledes, da de allerede har et fast job på konsulenthuset, og du så bare lejer dem i det omfang, at du har arbejdet til dem.

Lej en regnskabschef via en strømlinet proces

Konsulent kan enhver ikke bare blive, og at de sidder på konsulenthuset og laver andre opgaver, når de ikke fylder tomrummet i din regnskabsafdeling, er en garant for, at de faktisk kan deres kram. Desuden er processen omkring match af konsulent og virksomhed strømlinet, hvor udvælgelse og møde mellem dig og kandidater til interim stillingen sker før tiltrædelsen.

Af konsulenthusene får du altså op til endeligt valg chance for selv at kontrollere konsulenten.

Omstillingsparate konsulenter til regnskab

Selvfølgelig kan det godt være, at der er bestemte it-systemer eller en særlig arbejdsgang i din virksomhed, de lige skal sætte sig ind i. Men ofte kommer konsulenter inden for regnskab med bred erfaring inden for brug af systemerne SAP, Navision, Microsoft Dynamics, C5 m.fl.

Og selve det at lære de individuelle særtræk ved arbejdsgangen kommer hurtigt ind under huden – de er trods alt professionelle. Har du akut behov for ledelse, så lej en regnskabschef.